Naam: Kensmil
Voornamen: Ronald Listeri
Nationaliteit: Surinaamse
Onderwijs:
Primaire en Secundair Onderwijs in Suriname
Hoger Onderwijs: Universiteit van Suriname
Juridische Faculteit: Studie Rechten
1966- Februari 1973 doctoraal examen (Privaat-, Staats- en Strafrecht)
Post- doctoraal: Na vergelijkende selectie toegelaten tot de “Speciale Cursus voor toekomstige Surinaamse diplomaten aan het Institute for Social Studies”, Den Haag, Nederland en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken Juli -November 1975.
Werkervaring:
mei 1973 – mei 1975: Chef Afdeling Buitenland Algemene Bank Nederland(A.B.N.), Paramaribo.
jan. 1976 – mei 1976: Ministerie van Algemene en Buitenlandse Zaken Paramaribo.
mei 1976: Detachering op de Permanente Missie van Suriname bij de Verenigde Naties te New York in de rang van de Tweede Ambassade Secretaris.
1976- 1982: Gedelegeerde van de Republiek Suriname bij de 31ste, tot en met de 37ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A.V.V.N).
september 1980: Als eerste Surinaamse Staatsburger gekozen tot het Bureau van één der Hoofdcommissies van de A.V.V.N bij de 35ste zitting in de functie van Rapporteur van Commissie I (Internationale Veiligheid en Ontwapening).
februari 1981: Bevorderd tot Eerste Ambassade Secretaris op de Permanente Missie van Suriname te New York.
februari 1983: Ministerie van Buitenlandse Zaken Paramaribo; Coördinator Internationale Economische en Politieke Zaken in de rang van Ambassadeur in Algemene Dienst.
juli 1984 – juli 1986: Buitengewoon en Gevolmachtigde Ambassadeur van de Republiek van Suriname bij de Europese Unie te Brussel en bij de Koninkrijk België, met mede accreditering bij de Republiek Frankrijk en de UNESCO.
okt. 1986 – jan. 1988: Beleidsadviseur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de Persoonlijke titel van Ambassadeur in Algemene Dienst en fungerend als Plaatsvervangende Directeur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
januari 1990: Eervol ontslag uit Staatsdienst op eigen verzoek.
juli 1990: Toelating als Advocaat bij het Hof van Justitie.
januari 2006-heden: lid/vertegenwoordiger van de Surinaamse Orde van Advocaten in de Raad van de Selectie, Opleiding en Begeleiding van Ambtenaren voor de Rechterlijke Macht(RAIO).